JPK VAT z deklaracją?

JPK VAT z deklaracją – czym jest, kto i kiedy może go złożyć oraz jak poprawnie wypełnić i wysłać ten dokument?
 • Jednolity Plik Kontrolny znalazł swoje miejsce w art. 193a Ordynacji podatkowej i obejmuje on księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone przy pomocy programów komputerowych i przekazywane na życzenie organu podatkowego. JPK_VAT z deklaracją jest kolejnym rozwiązaniem wdrożonym w obszarze JPK. Jest to dokument elektroniczny złożony z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Zgodnie ze zmianami z października 2020 roku dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7k zastąpiono dokumentem JPK_VAT.
 • Od 1 października 2020 roku duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, będące podatnikami VAT są zobowiązane do składania dokumentu JPK_VAT. Oznacza to, że od tej chwili nie można składać deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k w inny sposób. Takie rozwiązanie sprawia, że przedsiębiorcy nie muszą już składać odrębnie powtarzających się informacji. Cała procedura zminimalizuje liczbę przetwarzanych dokumentów w Krajowej Administracji Skarbowej. Sporą zaletą dokumentu JPK_VAT jest automatyczna weryfikacja każdego rozliczenia VAT, nie angażując przy tym podatnika.
 • Zastosowanie dokumentu JPK_VAT dotyczy rozliczeń VAT dokonywanych do tej pory w deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7k. Jednolity Plik Kontrolny nie dotyczy jednak skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem. To samo dotyczy pozostałych deklaracji podatkowych, podlegających dotychczasowym przepisom. Chodzi tu m.in. o VAT-8, VAT-10 czy VAT-14.
 • Jednolity Plik Kontrolny można podzielić na dwie grupy: JPK obowiązkowe – wysyłane miesięcznie oraz JPK na żądanie organów podatkowych. Nowy JPK_VAT składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej JPK_V7 dostępne są dane o sprzedaży oraz zakupach z danego okresu rozliczeniowego. Część deklaracyjna zawiera dotychczasowe pozycje, które wynikają z deklaracji, tylko w nieco zmienionej formie. Mówiąc w skrócie, JPK_VAT zawiera:
  • Zestaw danych o sprzedaży i zakupach, wynikający z ewidencji VAT za dany okres.
  • Pozycje z deklaracji VAT-7 i VAT-7k.
  • Dodatkowe informacje, niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.
 • Przedsiębiorca przygotowuje i wysyła JPK_VAT wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne. JPK_VAT jest składany do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeśli ten dzień wypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas przedsiębiorca ma czas do pierwszego dnia roboczego.
 • W celu przygotowania i wysłania dokumentu JPK_VAT z deklaracją można skorzystać z następujących narzędzi:
  • aplikacja e-mikrofirma (bezpłatna),
  • formularz uproszczony (bezpłatny),
  • Klient JPK WEB – narzędzie służy do wysyłania plików z e-mikrofimy, formularza uproszczonego oraz programu komercyjnego (bezpłatne),
  • Uaktualniony program księgowy lub komercyjna aplikacja on-line,
 • Obowiązują dwa warianty dokumentu JPK_VAT: miesięczny (JPK_V7M) oraz kwartalny (JPK_V7K). JPK_VAT z deklaracją można podpisać na trzy sposoby: podpisem kwalifikowanym, danymi autoryzującymi lub poprzez profil zaufany. Składając prawidłowy Jednolity Plik Kontrolny, podatnik może pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 • Rozliczenia kwartalne
 • Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, którzy rozliczają się w sposób kwartalny i składają JPK_VAT, są zobowiązani do wypełnienia tylko części ewidencyjnej za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu każdego kwartału, podatnik wypełnia część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału wraz z JPK_VAT z deklaracją za cały kwartał.
 • Dla przykładu:
 • 1. Rozliczenie miesięczne:
 • JPK_VAT za kwiecień – podatnik wyśle do 25 maja
 • JPK_VAT za maj – podatnik wyśle do 25 czerwca
 • JPK_VAT za czerwiec – podatnik wyśle do 25 lipca
 • 2. Rozliczenie kwartalne:
 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za kwiecień – podatnik wyśle do 25 maja
 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za maj – podatnik wyśle do 25 czerwca
 • JPK_VAT część ewidencyjną za czerwiec oraz część deklaracyjną za kwiecień, maj i czerwiec – podatnik wyśle do 25 lipca
 • Zalety JPK_VAT z deklaracją:
  • JPK_VAT sprawia, że przedsiębiorca nie musi już składać dwóch odrębnych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k. Nie trzeba generować dwóch plików, dwóch podpisów, dwóch wysyłek itp. Teraz wystarczy jedna czynność.
  • Cała procedura składania JPK_VAT z deklaracją minimalizuje ilość przetwarzanych dokumentów w Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu zmniejsza się liczba kontroli podatkowych, a czas czynności kontrolnych ulega znacznemu skróceniu.
  • Dzięki elektronicznemu dokumentowi JPK_VAT weryfikacja każdego rozliczenia VAT staje się automatyczna, bez zbędnego angażowania podatnika.
 • Podstawa prawna tekstu:
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.)

Jednolity Plik Kontrolny co to, JPK VAT co zawiera, JPK 2021, jpk vat-7, JPK VAT 2020 Ministerstwo Finansów, JPK VAT przesunięcie, Jednoosobową działalność gospodarcza a JPK, JPK V7M