Czy kody grup towarów i usług GTU?

Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
  • W sytuacji korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, którą wykonano zgodnie z przepisami art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie trzeba stosować kodów grup towarów i usług GTU.