Czy korekty o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK VAT z deklaracją?

Czy korekty o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK_VAT z deklaracją, wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo czy na podstawie danych z faktur?
  • Korekty o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym z deklaracją wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.