JPK VAT z deklaracją – czym jest, kto i kiedy może go złożyć oraz jak poprawnie wypełnić i wysłać ten dokument?

Czy podatnik ma obowiązek prezentowania w JPK VAT z deklaracją transakcji opodatkowanych w ramach procedury szczególnej MOSS?
  • Transakcje opodatkowane w ramach procedury szczególnej MOSS nie są prezentowane w nowym JPK_VAT z deklaracją.