Czy podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną do paragonu?

Czy podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną do paragonu, który dokumentuje sprzedaż zwolnioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podatników w ewidencji nowego JPK_VAT z deklaracją? Czy faktury dotyczące takiej sprzedaży podlegają wykazaniu z oznaczeniem „FP”?
  • W przypadku sprzedaży zwolnionej na rzecz osób fizycznych, które nie posiadają działalności gospodarczej, a także na rzecz podatników wystarczy w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym z deklaracją (JPK_VAT) oznaczyć ją zapisem zbiorczym (RO). Takie postępowanie dotyczy sprzedaży zwolnionej, która została zainwentaryzowana na kasie rejestrującej. Gdy transakcja będzie udokumentowana poprzez fakturę wystawioną do paragonu, wówczas należy taką fakturę dodatkowo wykazać w okresie, kiedy została wystawiona, z oznaczeniem „FP”.