Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej?

Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU 01-GTU 13?
  • Odznaczanie pojedynczych grup towarów i usług według symboli GTU 01 – GTU 13 nie jest związane ze zbiorczymi informacjami o sprzedaży inwentaryzowanej na kasie rejestrującej.