Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi

Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny „WEW”?
  • Jeśli chodzi o korektę z tytułu tzw. ulgi za złe długi, powinno się wprowadzić pojedyncze faktury, uwzględniając dane kontrahenta oraz kwoty. Chodzi o faktury, na podstawie których płatnik dokonuje korekt. Z tego wynika, że realizowanie korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika, nie wymaga stosowania dokumentu wewnętrznego o oznaczeniu „WEW”.