Czy w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, która nie jest rejestrowana na kasie fiskalne?

Czy w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, która nie jest rejestrowana na kasie fiskalnej, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników wystarczy ujmowanie zbiorcze, niezależnie od tego, czy dla danej transakcji wystawiono ostatecznie fakturę (późniejsze wystawienie faktury mogłoby się wiązać z koniecznością korygowania już złożonych plików JPK)?
  • W przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo należy ująć ją zapisem zbiorczym w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym z deklaracją (JPK_VAT). W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy chodzi o sprzedaż na rzecz podatników (WEW), czy na poczet osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.