Jak prawidłowo raportować w nowym JPK VAT z deklaracją transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług?

Jak prawidłowo raportować w nowym JPK VAT z deklaracją transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, które nie są dokumentowane fakturą (np. składka ubezpieczeniowa ujmowana na podstawie umowy polisy ubezpieczeniowej)?
  • Wszystkie nieudokumentowane fakturą transakcje, związane z świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, należy ująć w pliku zgodnie z dokumentem wewnętrznym. Składając taki plik, konsument ma za zadanie wpisać „brak” w polach o nazwie „NrKontrahenta” oraz „NazwaKontrahenta”. W polu „DowodSprzedazy” powinien znaleźć się nr dokumentu wewnętrznego, natomiast w rubryce „TypDokumentu” trzeba wpisać „WEW”.