Jak ująć fakturę, którą wystawiono na żądanie nabywcy towaru lub usługi?

Jak ująć fakturę, którą wystawiono na żądanie nabywcy towaru lub usługi, po upływie np. 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty? Chodzi o sytuację, kiedy nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej), a sprzedaż nie została potwierdzona paragonem fiskalnym, ponieważ podatnik nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?
  • W sytuacji, kiedy nabywcą jest konsument, czyli osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, sprzedaż nie zainwentaryzowana na kasie rejestrującej powinna zostać ujęta w ewidencji zgodnie z dokumentem zbiorczym w nowym JPK_VAT z deklaracją. Z kolei, jeśli faktura do takiej sprzedaży została wystawiona na żądanie konsumenta po upływie np. 2 miesięcy od terminu transakcji, wówczas takiej faktury nie powinno się ujmować w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym z deklaracją. Nie stosuje się oznaczenia „FP” w przypadku faktur, które nie są związane ze sprzedażą rejestrowaną na kasie fiskalnej..