Jaki dokument należy wykazać w ewidencji sprzedaży w przypadku dokonania korekty?

Jaki dokument należy wykazać w ewidencji sprzedaży w przypadku dokonania korekty zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
  • W celu dokonania korekty, zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży dane z faktury oraz kwoty dodatnie lub ujemne w odpowiednich dla stawek pozycjach. Dodatkowo w polu „KorektaPodstawyOpodt” powinno się podać wartość „1”.