Mały podatnik

Kim jest mały podatnik?
  • W prawie podatkowym występuje również pojęcie małego podatnika. Jest to podatnik VAT, który nie przekroczył wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym w kwocie 1 200 000 euro. Niższa kwota (45 000 euro) dotyczy m.in. podatników zajmujących się przedsiębiorstwem maklerskim, kierujących funduszami inwestycyjnymi czy agentów.
  • Będąc małym podatnikiem istnieje możliwość wyboru metody kasowej rozliczania VAT. Decyzja ta musi być poprzedzona poinformowaniem naczelnika US. W takiej sytuacji w relacji mały podatnik – podatnik VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. W przypadku świadczenia usług lub dostawy towarów na rzecz innych podmiotów, taki obowiązek powstaje podczas otrzymania zapłaty, jednak nie później niż 180 dnia od momentu wydania towaru czy wyświadczenia usługi.
  • Mały podatnik, wybierając metodę kasową, składa kwartalne deklaracje podatkowe do 25 dnia miesiąca następującego po każdym następnym kwartale. W sytuacji, gdy jednak mali podatnicy nie zdecydują się na metodę kasową rozliczania VAT, wtedy są zobligowani do stosowania ogólnych zasad. Bez względu na metodę, mali podatnicy na zasadach ogólnych również mogą składać deklaracje kwartalne.

Kim jest mały podatnik?