Który numer powinienem podać w polach Dowod Sprzedaży i Dowod Zakupu?

Korzystam z procedury określonej w art. 33a ustawy o VAT. Wpis do rejestru zrobiłem 15. stycznia, natomiast 5. lutego dodałem zgłoszenie uzupełniające do tego wpisu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi nowego JPK_VAT w części ewidencyjnej mam obowiązek (jako dowód sprzedaży w przypadku importu zgodnego z art. 33a ustawy o VAT) wskazać numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, a jako datę wystawienia dokumentu – datę przyjęcia zgłoszenia celnego albo datę deklaracji importowej. Wobec tego powstaje pytanie, który numer powinienem podać w polach DowodSprzedazy i DowodZakupu – czy nr MRN wpisu do rejestru (nr powiadomienia), czy też nr MRN zgłoszenia uzupełniającego?
  • W przypadku procedury określonej w art. 33a ustawy o podatku VAT, należy w polach „DowodSprzedazy” oraz „DowodZakupu” wpisać numer MRN zgłoszenia uzupełniającego, jakie zostało złożone do wpisu do rejestru wykonanych w konkretnym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji nie ma znaczenia termin złożenia zgłoszenia uzupełniającego.