Nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej?

Nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jednak prowadzę sprzedaż na rzecz konsumentów (osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) i prowadzę ewidencję, wystawiając faktury do każdej sprzedaży i wybrałem prowadzenie ewidencji w oparciu o faktury wystawione do każdej sprzedaży mimo braku takiego obowiązku. Czy powinienem je wykazywać w nowym JPK_VAT z deklaracją jednym zapisem zbiorczym, czy każdą fakturę odrębnym zapisem?
  • Wykazanie takich faktur w nowym JPK_VAT wiąże się z zastosowaniem odrębnych zapisów.