Obowiązek podatkowy

Czym jest obowiązek podatkowy?
  • Obowiązek podatkowy według ogólnej zasady powstaje w momencie dostawy towarów bądź zrealizowania usługi. Co do usług przyjmowanych częściowo, realizacja usługi ma miejsce wraz z wykonaniem jej części, za którą zapłacono.
  • Jeśli zostały ustalone terminy płatności czy rozliczeń następujące po sobie to wówczas usługę uznaje się za dokonaną wraz z upływem każdego z tych okresów, do których odnoszą się rozliczenia lub płatności, aż do czasu zakończenia wykonania usługi. W razie, gdy usługa świadczona w sposób ciągły trwa ponad rok, a przy tym nie mijają okresy płatności, wtedy usługa zostaje uznana za wykonaną wraz z upłynięciem każdego roku podatkowego, do czasu zakończenia usługi. Podobne zasady obowiązują w przypadku dostaw towarów, przy ustalonych terminach następujących po sobie.
  • Obowiązek podatkowy obowiązuje już od momentu zapłaty całości lub jej części. To nic, że nie dostarczono jeszcze towarów bądź usługa nie została wykonana. Dzieje się tak w przypadku importu usług od podatnika z zagranicy. W niektórych czynnościach obowiązek podatkowy powstaje także z chwilą wystawienia faktury. Jeśli dokonamy transferu bonu jednego przeznaczenia to właśnie w momencie jego dokonania powstaje obowiązek podatkowy.
  • Co do małych podatników, to w przypadku dokonania przez nich transakcji na rzecz podmiotów innych niż czynni podatnicy VAT, obowiązek podatkowy powstaje przed upływem 180 dnia od momentu wykonania usługi lub wydania towaru. Jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, to z obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia przeważnie w chwili wystawienia faktury przez płatnika. Nie może to być jednak później niż 15 dnia kolejnego miesiąca po dostawie. Przy okazji importu towarów, obowiązek podatkowy zaczyna swój bieg wraz z powstaniem długu celnego.

Obowiązek podatkowy