Potrącenie podatku i terminy zwrotu

Co to jest potrącenie podatku i terminy zwrotu?
  • Istnieje możliwość potrącenia podatku, który został zapłacony w cenie zakupionych towarów i usług od podatku należnego. Można to zrobić w zakresie, w jakim pożytkuje się nabyte usługi i towary do wykonywanych czynności opodatkowanych. Jeśli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego względem należnego, wówczas różnica zostaje zwracana na rachunek lub odliczana od podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku dodatniej różnicy zachodzi konieczność uregulowania zobowiązania podatkowego względem urzędu skarbowego.
  • Jaki jest termin zwrotu nadwyżki? Swoją należność otrzymasz do 60 dni od dokonania rozliczenia w US. Istnieją wyjątki, które mówią o okresie 25 dni. Jeśli nie wykonasz żadnych czynności w danym okresie rozliczeniowym to otrzymasz zwrot w ciągu 180 dni. Ważne! Jeśli korzystasz z podzielonej płatności (split payment) to w przypadku wnioskowania o zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, otrzymasz zwrot środków w ciągu 25 dni.
  • Wspomniane terminy 25 dni, 60 dni oraz 180 dni mogą zostać wydłużone za sprawą urzędu skarbowego, jeśli ten będzie musiał dłużej weryfikować zwrot. Ustawowy termin obowiązuje w przypadku złożenia zabezpieczenia. Dodatkowo, w przypadku zasadnego zwrotu, otrzymasz jeszcze odsetki w wysokości opłaty prolongacyjnej.

Potrącenie podatku i terminy zwrotu