Przedmiot opodatkowania

Czym jest przedmiot opodatkowania?
  • Normy dotyczące VAT stosowane są w Polsce w następujących sytuacjach (ze wskazaniem zasad ustalania miejsca świadczenia dla realizowanych czynności)
  • Odpłatnej dostawie towarów, czyli przeniesienie prawa do zarządzania towarem jako posiadacz (czasem odpłatną dostawą jest też nieodpłatne powierzenie towarów przez podatnika),
  • Odpłatnym świadczeniu usług, tzn. każdym zobowiązaniu, nie będącym dostawą towarów (może się zdarzyć, że takim odpłatnym świadczeniem usług będą uznane usługi świadczone nieodpłatnie),
  • Wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  • Wewnątrzwspólnotowym zakupie towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju,
  • Imporcie i eksporcie towarów na terenie kraju.
  • Dostawą towarów lub świadczeniem usług jest także przekaz bonu jednego przeznaczenia zrealizowany przez podatnika, działającego we własnym imieniu. Takowy przekaz bonów jednego przeznaczenia uznawany jest za świadczenie usług lub dostawę towarów, dotyczących tego bonu.

Przedmiot opodatkowania