W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną, aby skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku?

W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną, aby skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?
  • Wskazanie w pozycji P_54 części lub całości kwoty wykazanej w pozycji P_53 pozwala zaliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych. Przysługujący termin zwrotu, bez względu na to, że cały zwrot zaliczany jest na potrzeby innych zobowiązań podatkowych, należy wybrać poprzez wpisanie wartości „1” w jednym z pól P_55 – P_58.
  • Taką samą wartość trzeba wpisać w następnym polu, czyli P_59. Kolejne pole dotyczy wysokości zwrotu do zaliczenia na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych. Aby opisać rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego należy skorzystać z pola P_61. W następnym kroku (pole P_62) mamy do czynienia z wysokością nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przerzucenia na kolejny okres rozliczeniowy. Jest to różnica między wartościami z pól P_53 i P_54. Stąd wynika, że kwota z pola P_60 zawiera się w kwocie z pola P_54. Warto pamiętać, że pola P_59 – P_61 nie dotyczą przypadków, kiedy dochodzi do zaliczenia z urzędu zwrotu podatku na zaległość podatkową.