W przypadku zakupu wielu usług na fakturę

Czy można wykazywać zbiorczo zakup wielu usług (udokumentowanych fakturami) nabywanych od tego samego podatnika (import usług), dla których obowiązek podatkowy powstał w tym samym miesiącu?
  • W przypadku zakupu wielu usług na fakturę od tego samego płatnika z obowiązkiem podatkowym powstałym tego samego miesiąca, nie można wykazać takiej transakcji zbiorczo. W takiej sytuacji należy każdą fakturę przedstawiać odrębnym wpisem.