Wykazanie podstawy opodatkowania lub jej korekty

W jaki sposób wykazywać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem na podstawie uchylonych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy lub obowiązek wykazania korekty tej transakcji powstaje w okresie obowiązywania JPK_VAT z deklaracją?
  • W celu wykazania podstawy opodatkowania lub jej korekty, sprzedawca ma do wykorzystania pola oznaczone jako K_10 oraz P_10. Jeśli chodzi o nabywcę, używa on pól K_31 oraz P_31, a także K_32 i P_32. Co do podatku naliczonego, korzysta się z ogólnych zasad prezentowania odliczenia.